Công ty TNHH MTV muối Duyên Phương
270/25/8 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0313561998
Điện thoại: 0937731561 - 0946005011
Website: muoiduyenphuong.com

Muối tinh khiết Việt Nam

Công Ty Cung Cấp Các Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao Và Dịch Tốt Đến Khách Hàng Trong Nước, Khách Hàng Chủ Yếu Là Các Nhà Sản Xuất, Chế Biến, Xí Nghiệp Thủy Sản, Thực Phẩm ....

Chi tiết

Muối tinh khiết Thái Lan

Công Ty Cung Cấp Các Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao Và Dịch Tốt Đến Khách Hàng Trong Nước, Khách Hàng Chủ Yếu Là Các Nhà Sản Xuất, Chế Biến, Xí Nghiệp Thủy Sản, Thực Phẩm ....

Chi tiết

Muối tinh khiết Trung Quốc

Công Ty Cung Cấp Các Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao Và Dịch Tốt Đến Khách Hàng Trong Nước, Khách Hàng Chủ Yếu Là Các Nhà Sản Xuất, Chế Biến, Xí Nghiệp Thủy Sản, Thực Phẩm ....

Chi tiết

Muối tinh khiết Ấn Độ

Công Ty Cung Cấp Các Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao Và Dịch Tốt Đến Khách Hàng Trong Nước, Khách Hàng Chủ Yếu Là Các Nhà Sản Xuất, Chế Biến, Xí Nghiệp Thủy Sản, Thực Phẩm ....

Chi tiết

Phục vụ 24/7

270/25/8 Phan Đình Phùng
Phường 1, Quận Phú Nhuận